Copyright © Przystań Ruchu

PUBLIKACJE


  1. Pędzich, Z., Terapia tańcem dla kobiet po mastektomii, w: "Psychologiczne Problemy Kobiet", Psychiatria Polska, 2002

  2. Pędzich, Z., Od chorei do tańców w kręgu - terapeutyczne i duchowe wymiary tańca, "Nowiny Psychologiczne", 2003, nr 4, 87-92

  3. Pędzich, Z., Taniec w rytuale żałobnym i jego zastosowanie w terapii, "Konteksty", 2004, nr 1-2, 117-122

  4. Ciało w żałobie. Badanie zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem (DMT) w grupie kobiet po stracie okołoporodowej, w: "Przegrane Narodziny" pod red. I. Barton-Smoczyńskiej i prof. E. Dmoch-Gajzlerskiej (w przygotowaniu).

  5. Pędzich. Z (red.), Psychoterapia tańcem i Ruchem. Teoria i Praktyka w Terapii Grupowej, Wyd. Arteer, Warszawa, 2009

  6. Pędzich Z., Psychoterapia tańcem i ruchem. W: "Psychoterapia. Szkoły i Metody." pod red. prof. L. Grzesiuk i H. Suszka, Eneteia, Warszawa, 2011

  7. Pędzich Z., Choreoterapia. W: "Psychoterapia. Pogranicza." pod red. prof. L. Grzesiuk i H. Suszka, Eneteia, Warszawa, 2012
Zuzanna Pędzich  •   Terapia Tańcem i Ruchem (DMT)  •   Warsztaty  •   Ruch Autentyczny  •   Kontakt  •   Linki