Copyright © Przystań Ruchu

Warsztaty terapii tańcem prowadzę od 2000 r. Wśród zrealizowanych do 2006 r. tematów znalazły się:

 • Cztery Żywioły
 • Droga do Siebie,
 • Między Nami,
 • Ja, Ty i My - warsztaty dla par,
 • Kreatywność - Sztuka Kształtowania Siebie,
 • Ciało zna odpowiedź,
 • Zatrzymać się czy Ruszyć,
 • Duchowość Ciała,
 • Gdy potrzeba siły i odwagi,
 • Sztuka Świadomego Wprowadzania Zmian,
 • Obraz Ciała - Obraz Siebie.

TEMATY warsztatów


 

Wspólną podróż rozpoczynamy od budzenia wewnętrznego tancerza... Odnajdując w ten sposób swój naturalny ruch, swoje "własne ja" w tańcu możemy doświadczyć spokoju i radości, jakie niesie ze sobą akceptowanie i wyrażanie samego siebie. Taniec daje nam możliwość odkrycia siebie z nowej, nieznanej dotąd strony i odnalezienie aspektów siebie, których nie wykorzystujemy na co dzień, a które mogłyby nam być pomocne. Warsztaty mają na celu promowanie twórczego ruchu dla wszystkich, bez względu na wiek czy doświadczenie. Skierowane są także do psychologów, rehabilitantów, terapeutów, nauczycieli, którzy będą mieli okazję poznania i doświadczenia możliwości, jakie stwarza terapia tańcem i ruchem.

 

Zastosowanie Tańców w Kręgu i elementów terapii tańcem i ruchem w pracy grupowej – cykl warsztatów dla terapeutów, pedagogów, coachów i trenerów, jak również osób zainteresowanych rozwojem osobistym przez ruch i taniec


Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT – Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

- Relacja terapeutyczna cz.I
Relacja terapeutyczna to jeden z najważniejszych elementów determinujących skuteczność każdej terapii. Niewątpliwie bez zaistnienia wystarczająco dobrej relacji proces terapeutyczny nie
mógłby się rozwijać, stanowi ona bowiem bazę wszelkich interwencji. Relacja terapeutyczna nawiązana z terapeutą zawsze sprzyja procesowi rozwoju. Terapeuta tańcem i ruchem ma bardzo uprzywilejowaną sytuację w tym względzie gdyż może czerpać z rozszerzonego zasobu narzędzi do budowania dobrej relacji z pacjentem/ klientem. Poza całym arsenałem komunikacji niewerbalnej, ma do dyspozycji ogromne bogactwo ruchu w relacji , dostrajania, odzwierciedlania, reagowania ruchem na akcję drugiej osoby, synchronię i wiele innych.
Ta część kursu pozwoli na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania relacji prze ruch, taniec, akcje ciała.

- Relacja terapeutyczna cz. II
Ten moduł oparty będzie o Ruch Autentyczny, który jest metodą bazującą na doświadczeniu patrzenia i bycia widzianym - temacie niezwykle ważnym w procesie psychoterapii. Metoda Ruchu Autentycznego rozwinęła się w wyniku powiązania wywodzącej się z tańca współczesnego improwizacji ruchowej z niektórymi koncepcjami Junga. Znajduje ona zastosowanie zarówno w szkoleniu i superwizji terapeutów DMT, jak i w indywidualnej psychoterapii tańcem i ruchem.
Praktyka Ruchu Autentycznego pozwala na zgłębianie własnej nieświadomości, uzyskanie wglądu we własne emocje, myśli i zachowania. Jednocześnie uczy patrzenia na samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości. Ta część kursu będzie okazją do doświadczenia metody i poznania możliwości, jakie daje zastosowanie jej elementów w praktyce terapeutycznej

- Zastosowanie tańca, rysunku, dramy w DMT
Tym razem przyjrzymy się możliwościom wykorzystania struktur choreograficznych oraz innych form arteterapeutycznych – rysunku i dramy w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa klienta, pogłębienia wglądu i ułatwienia procesu zmiany. Taniec, rysunek i drama mogą się wzajemnie uzupełniać, a ich zastosowanie w terapii ma głęboki sens, uruchamiając lewą półkulę i otwierając dostęp do nieświadomości, w której kryje się często zarówno źródło problemu, jak i rozwiązanie. Zastosowanie rysunku i dramy przez terapeutów DMT różni się od sposobu wykorzystania tych technik przez arteterapeutów. Przedmiotem zainteresowania jest nie tyle sam obraz lecz proces jego tworzenia i pojawiający się w nim ruch. Powiązanie obrazów z ruchem umożliwia ucieleśnienie wypływających z nieświadomości treści i somatyczne ugruntowanie zmian.

- Metafora ruchowa i symbolika ciała
Metafora w terapii tańcem i ruchem ma bardzo szerokie i wielowymiarowe zastosowanie. Może być włączana do procesu terapeutycznego w wielu formach, a rozszerzając potencjalne pole wglądu, wspiera realizację różnych celów terapeutycznych. Jedna z pionierek i badaczek DMT – Claire Schmais – zaliczyła symbolikę i metaforę do grupy głównych czynników terapeutycznych w tej dziedzinie, nazywając je: pomostami między ludźmi, między doświadczeniem wewnętrznym a zewnętrznym, a także między historią osobistą i obrazami uniwersalnymi.
Podczas tego modułu będziemy poznawać, analizować i doświadczać możliwości postrzegania ciała, ruch, tańca poprzez zawarte w nich metaforyczne komunikaty. Skupiając się na ekspresyjnym języku ruchu, będziemy pogłębiać świadomość symboliki ciała, postawy, gestu oraz działań ruchowych jak i związanych z nimi myśli, odczuć i znaczeń. Poznamy różne możliwości zastosowania metafory ruchowej w pracy terapeutycznej.

- Obserwacja ruchu w DMT
Jaką informację niesie ruch klienta? Co mówi postawa jego ciała? W jaki sposób historia klienta przeniknęła do jego preferencji ruchowych? Obserwacja ruchu ma zastosowanie w diagnozie i służy lepszemu rozumieniu trudności i problematyki z jaką zmagają się nasi klienci. Pozwala na stawianie hipotez, które mogą być sprawdzane z odczuciami klientów a także może być bazą do twórczego procesu, zwiększania świadomości ciała i integracji umysł-ciało. Ta część kursu będzie wprowadzeniem do dwóch głównych systemów opisujących ruch człowieka z których korzysta DMT: Laban Bartenieff Movement System, a także rytmów rozwojowych Judith Kestenberg. Zajęcia będą okazją do doświadczania jakości ruchowych związanych z różnymi etapami rozwojowymi i łączenia ich z tematami psychologicznymi.

- Ruch i emocje w DMT
Emocje – zakorzenione w ciele, uwrażliwiają nas na pewne aspekty danej sytuacji, stanowią wskazówkę do działania i podejmowania decyzji. Rozpoznanie i nazwanie emocji następuje w wyniku integracji funkcji fizjologicznych, poznawczych i pamięci. W związku właśnie z cielesnym aspektem emocji DMT jest metodą dającą ogromne możliwości do eksplorowania, wyrażania, oswajania trudnych czy czerpania z ożywczej siły swobodnego przeżywania pozytywnych emocji, które mogą być „światełkiem w tunelu’ w pracy ze stresującymi tematami. W tej części kursu będziemy zajmować się związkiem emocji z wyobraźnią i archetypami, które opisują Jungiści. Przyjrzymy się też kilku sposobom pracy z emocjami w praktyce DMT.

Prowadzące:
Zuzanna Pędzich - Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Absolwentka wydziału terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie, nauczyciel w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii tańcem i ruchem prowadzonym przez Instytut DMT, którego jest współzałożycielem. Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia DMT w latach 2007-2010, członek Komisji Etycznej EADMT. Pracuje w zawodzie od 1997r, ma wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w psychiatrii i w psychoonkologii. Prowadzi warsztaty rozwojowe z zakresu DMT, Ruchu Autentycznego, Tańców w Kręgu.

Justyna Torłop-Bajew - psychoterapeutka i certyfikowana superwizorka psychoterapii ruchem. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wykładowca w Instytucie DMT oraz poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Dyplomowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen), instruktor tańców w kręgu. W zakresie psychoterapii szkoliła się także w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie przygotowuje się do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w ramach akredytowanego kursu Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii.

Małgorzata Wiśniewska - Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną.
Wszystkie prowadzące są współautorkami dwutomowej pozycji "Psychoterapia Tańcem i Ruchem" wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Proponowany TERMINARZ grudzień 2017r - czerwiec 2018 r. :

2-3.12. 2017
13-14.01. 2018
17-18.02. 2018
17-18.03. 2018
28-29.04. 2018
23-24.06. 2018

Przed rozpoczęciem kursu terminy mogą jeszcze ulec zmianom.

Weekendowy moduł obejmuje 14 godzin dydaktycznych szkolenia :
SOBOTA 11:00 – 18:30
NIEDZIELA 9:30 -14:30

OPŁATY:
Przy płatności z góry do 31.10.2017 - 2200zł
Przy płatności w ratach - 2400zł (600 zł przedpłaty rezerwujacej miejsce i 6 rat po 300zł regulowanych najpóźniej na tydzień przed każdym modułem).

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić całość lub przedpłatę w zależności od wybranej opcji.
Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. Ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku rezygnacji zwrot wpłaty mozliwy jest tylko do 10 listopada 2017r. Faktury będą wystawiane z datą odbywania się poszczególnych części kursu.
NR KONTA 80 1050 1025 1000 0090 9382 8383 ING BANK ŚLĄSKI S.A. W tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło "Kurs".

Zapisy: Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym przyjmujemy pod adresem: szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.
Wywodzące się z różnych kultur Tańce w Kręgu znajdują szerokie zastosowanie w terapii tańcem i ruchem - spośród prekursorów DMT stosowała je m.in. Blanche Evan. Zostały zebrane przez niemieckiego profesora tańca, Bernarda Wosiena, który jako pierwszy docenił ich wartość terapeutyczną i poświęcił większość życia na ich odszukanie. Każdy z tańców ma swoje symboliczne znaczenie.

W pracy grupowej tańce te mogą służyć:

 • stworzeniu struktury,
 • integracji grupy, budowaniu zaufania,
 • zwiększeniu świadomości społecznej, poczucia więzi w grupie,
 • wprowadzeniu tematu do pracy z grupą,
 • nauce konkretnej kategorii ruchu związanej z określonym zachowaniem/postawą,
 • bezpiecznemu wyrażeniu emocji, angażującego wszystkich uczestników,
 • wprowadzeniu elementu relaksacji i zabawy,
 • jako element rozpoczynający i kończący zajęcia.

Tańce te mogą być stosowane dla urozmaicenia różnego rodzaju szkoleń, w pracy terapeutycznej, jak również w formie osobnych zajęć z Tańców w Kręgu.

 W programie:

 • nauka 7 Tańców w Kręgu na każedej części, w wersjach oryginalnych i uproszczonych, możliwych do zastosowania z osobami z ograniczeniami ruchowymi,
 • nauka symboliki kroków tanecznych i rodzajów ruchu i zasadności ich zastosowania w rożnych kontekstach pracy grupowej,
 • omówienie celu i sposobu ich zastosowania dla poszczególnych grup,
 • przejście od tańców w kręgu do rozwinięcia tematu w ruchu improwizowanym.

Uczestnicy otrzymają muzykę do tańców w kręgu.

23-24 kwietnia 2022 - Budowanie Społeczności
4-5 czerwca 2022 - Opowieści w Ruchu
9-10 lipca 2022 - Tańce Mocy
3-4 września 2022 - Budowanie odporności (Wyzwania)
1-2 października 2022 - Tańce medytacyjne

Weekendowy moduł obejmie 15 godzin dydaktycznych szkolenia:

Sobota 11-19.00
Niedziela 9.30-14.30.

Zapisy przyjmujemy pod adresem: info@przystanruchu.pl

Jest możliwość zgłoszenia się na pojedynczy moduł, o ile będą miejsca w grupie.

Więcej informacji na stronie fb "Przystań Ruchu - Zuzanna Pędzich".

Zapraszam!

 

 

Terapia tańcem i ruchem w rozwoju osobistym - cykl warsztatów rozwojowych, Warszawa, prowadzi Zuzanna Pędzich

Poszczególne poziomy istnienia: ciało, emocje, umysł i aspekt duchowy można porównać do czterech muzyków. Czy grają ze sobą w harmonii? Czy wszystkich słychać? Czy też jeden zagłusza pozostałych? Czy wszyscy są tak samo lubiani? Zapraszam na taneczno-ruchową przygodę, prowadzącą do bliższego poznania i zaprzyjaźnienia się z każdym z tych aspektów siebie oraz do ich integracji. Warsztaty będą oparte przede wszystkim na improwizacji ruchowej, w ich programie znajdą się jednak również tańce w kręgu związane z tematem.

Warsztat 1 (13-14 stycznia 2023): skupimy się na ciele, eksplorowaniu jego możliwości, zasobów, tworzeniu mapy ciała. Celem będzie zaprzyjaźnienie się z własnym ciałem tak, by lepiej się w nim poczuć i otworzyć się na korzystanie z jego intuicyjnej mądrości.

Warsztat 2 (3-4 lutego): poświęcony będzie emocjom i ich wyrażaniu. Nie tylko tym trudnym emocjom, by nie zatrzymywać ich w ciele i nie gromadzić w postaci napięcia, lecz i tym dobrym, by doświadczać ich pełniej i częściej.

Warsztat 3 (3-4 marca): będziemy eksplorować umysł, w szczególności przekonania dotyczące różnych aspektów życia, sprawdzimy czy zmiana przekonań jest możliwa i jak wpływa na ciało i doświadczenie. Przyjrzymy się też temu jak patrzymy na samych siebie i jak to wpływa na nasze samopoczucie i na to, kim jesteśmy.

Warsztat 4: (31 marca- 1 kwietnia) poświęcony będzie aspektowi duchowemu - duchowości rozumianej jako praktykowanie uważności, tolerancji, życzliwości i serdeczności wobec siebie i innych na co dzień. "Poruszymy" też pytanie: czy zostaliśmy stworzeni w swym ostatecznym kształcie czy wciąż uczestniczymy w procesie tworzenia siebie? Jaką mamy wizję siebie - do czego dążymy?

Terminy (piątki 18-21, soboty 10-18, łącznie 50 godzin dydaktycznych)

Koszt: 1760zł (500 zł przedpłaty + 4 raty po 315zł). Aby zarezerwować miejsce należy po upewnieniu się że są jeszcze wolne miejsca dokonać przedpłaty 500zł na konto Przystań Ruchu 30 1140 2004 0000 3102 3918 1113.
Jeżeli masz pytania dotyczące tego cyklu skontaktuj się ze mną mailowo (info@przystanruchu.pl) lub telefonicznie (502 687 353). Zapraszam :)

 

Poprzednio w programie:

Inspiracje Weselnych Tańców


Zapraszamy na warsztaty, na których zatańczymy Tańce Weselne z czterech kultur -Greckie, Tureckie, Ormiańskie i Romskie. Tańce weselne to tańce na tyle proste, by mogli je zatańczyć wszyscy, mają zapewnić młodej parze pomyślność, błogosławieństwo, obfitość. Będziemy, w ten czas jesiennej obfitości, tańczyć w tych i innych intencjach, które chcemy wytańczyć :) Tematy poruszane przez tańce będą inspiracją do krótkich improwizacji w ruchu. Będzie to połączenie (mariaż) tańca w strukturze, jaką zapewnia taniec tradycyjny ze swobodą ekspresji, jaką daje improwizacja.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tańcem, rozwojem osobistym przez ruch, a także osoby, które chciałyby urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia, wzbogacając je o elementy ruchowe. Uczestnicy otrzymają muzykę do 12 tańców w kręgu.

Współprowadząca, Marta Żukowska jest Instruktorem Tańców w Kręgu, absolwentką Kursu Terapii Tańcem i Ruchem (Woak Białystok), Instruktorem Tańca Nowoczesnego. Pedagog z wykształcenia, z zamiłowania tancerka i instruktor tańca, niezmiennie zachwyca się tańcem, krzewi ideę Tańców w kręgu oraz ludowych tradycji. Na co dzień pracuje z młodzieżą uzdolnioną artystycznie w Internacie Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu. Prowadzi systematyczne zajęcia taneczne oraz okazjonalne warsztaty tańców w kręgu.

 

Tańce Przedświąteczne

 

13 grudnia to święto Św. Łucji, obchodzone w najkrótszy dzień w roku święto światła. Zapalane tego dnia świece symbolizują oczekiwanie na wiosnę, mają rozpraszać zimowe ciemności, nieść optymistyczne światło i zapowiadać coraz dłuższe dni. Tradycyjnie 13 grudnia traktuje się także jako początek przedświątecznych przygotowań, radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Zapraszam na wyjątkowe, przedświąteczne warsztaty, w czasie których poznamy i zatańczymy tańce ze świecami. Tworzą one szczególny klimat, na który czekam cały rok :)

W czasie warsztatu zatańczymy tańce sakralne pochodzące z różnych kultur i kontynentów. Poznamy też formy tańca i ruchu, które mogą być stosowane indywidualnie jako praktyka medytacyjna. Inspirację dla tej formy zastosowania tańca stanowią m.in. metody: Ruchu Autentycznego, Mindfulness, a także podejście do tańca duchowego opracowane przez prekursorkę tańca współczesnego - Ruth St. Denis. Warto w przedświątecznym zabieganiu znaleźć czas na zatrzymanie (chociaż w ruchu) i refleksję, by pełniej i radośniej przeżyć Święta.

 

"Terapia Tańcem - cz. 1 i 2" - organizowane przez Poradnię Edukacja w Warszawie

Dwustopniowy warsztat skierowany jest do psychologów, pedagogów i terapeutów, którzy chcieliby rozszerzyć swój warsztat pracy o elementy choreoterapii.
W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z głównymi nurtami, czynnikami leczącymi oraz zastosowaniami choreoterapii. W części praktycznej poznamy:

 • różne rodzaje ruchu,
 • rozgrzewki w choreoterapii,
 • zastosowanie tańców integracyjnych (nauka kilku prostych tańców),
 • ćwiczenia zwiększające poczucie bezpieczeństwa i zaufanie,
 • ćwiczenia na ugruntowanie,
 • wykorzystanie improwizacji tanecznych,
 • ćwiczenia rozluźniające.

W drugiej części warsztatów przewidziana jest kontynuacja pracy z różnymi rodzajami ruchu, uczestnicy będą zachęcani do odkrywania własnych preferencji ruchowych i refleksji nad nimi, w ramach przygotowywania się do pracy z innymi. Pogłębimy i rozszerzymy tematy poruszone w pierwszej części kursu oraz poznamy zastosowanie wizualizacji i technik projekcyjnych w choreoterapii. Warsztat kończy się godzinną superwizją, w czasie której chętni mogą podjąć próbę poprowadzenia grupy i uzyskać informacje zwrotne

"Relacja Terapeutyczna w Psychoterapii Tańcem i Ruchem" 

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów, psychologów i choreoterapeutów. Tematem jest najważniejszy czynnik leczący w terapii, jakim jest relacja terapeutyczna. W czasie warsztatu uczestnicy poznają dwa bardzo odmienne podejścia do relacji ruchowej dwóch prekursorek terapii tańcem i ruchem - Marian Chace oraz Mary Whitehouse, twórczyni Ruchu Autentycznego. Warsztat będzie w głównej mierze oparty o ćwiczenie umiejętności praktycznych niezbędnych w terapii tańcem, takich jak obserwacja ruchu, budowanie relacji przez ruch, odzwierciedlanie, dostrojenie, interwencje niewerbalne.

"Ciało, Kobiecość, Duchowość"

Taniec angażuje jednocześnie ciało, emocje, umysł i ducha. Doświadczenie tego sprzyja zwiększeniu zaufania do własnego ciała i jego akceptacji, otwarciu się na informacje jakie niesie o emocjach i sposobie myślenia, znalezieniu w nim źródła własnej siły. Warsztat przeznaczony jest dla kobiet, które chcą zaprzyjaźnić się z własnym ciałem i otworzyć się na swoją kobiecość - jej łagodność, piękno oraz siłę. 

Zuzanna Pędzich  •   Terapia Tańcem i Ruchem (DMT)  •   Warsztaty  •   Ruch Autentyczny  •   Kontakt  •   Linki