Copyright © Przystań Ruchu

RUCH AUTENTYCZNY


"Nie ma słów na opisanie bezbrzeżnej radości, umiłowania życia, oczarowania istnieniem, które spływają na tańczącego człowieka" - Trudi Schoop

Metoda Ruchu Autentycznego została zapoczątkowana przez Mary Whitehouse, tancerkę, znawczynię Junga, pionierkę Terapii Tańcem i Ruchem.
Ruch Autentyczny bada relację pomiędzy poruszającym się a świadkiem, pomiędzy patrzeniem a byciem widzianym. Mając zamknięte oczy, jedna z osób wsłuchuje się w siebie i znajduje ruch wynikający z wewnętrznego impulsu. Ruch może rozpocząć się od impulsu, odczucia, gestu, obrazu czy wspomnienia i rozwija się w wyniku podążania za mądrością ciała. Stopniowo ruch ten staje się widoczny, bezpośredniemu doświadczeniu nadawany jest kształt fizyczny. Świadek akceptuje osobę w ruchu bez zastrzeżeń, obserwuje ruch bez oceniania, świadom własnego wewnętrznego świata odczuć oraz znaczeń. Spotkanie osoby w ruchu ze świadkiem w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku stwarza okazję do dotarcia do swego prawdziwego Ja.

Ruch Autentyczny jest praktykowany na świecie jako forma medytacji, praktyki duchowej czy terapii, w celu zwiększenia świadomości lub po to, by otworzyć się na swoją kreatywność i proces twórczy.

Jedna z pionierek Terapii Tańcem, Alma Hawkins tak opisuje korzyści z niego płynące:
"Kiedy odkrywamy, że nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego przytrafia się twórcy. Nagle pojawia się nowe poczucie zaufania, wiara w siebie, skłonność zaryzykowania i sięgnięcia po nowe cele."

 

Zuzanna Pędzich  •   Terapia Tańcem i Ruchem (DMT)  •   Warsztaty  •   Ruch Autentyczny  •   Kontakt  •   Linki