Copyright © Przystań Ruchu

NAUKA


Nauka Ruchu Autentycznego (RA) przypomina naukę medytacji, zawiera jednak najbardziej istotny element terapii - relację z drugą osobą, która w RA nazywana jest świadkiem. Świadek, podobnie jak terapeuta, stwarza osobie praktykującej RA bezpieczną przestrzeń w ramach której może ona zagłębić się w nowe czy trudne obszary siebie, jednocześnie dając wyraz akceptacji i wsparciu poprzez bardzo uważne obserwowanie ruchu i opisywanie go. Rzadko w życiu mamy okazję naprawdę poczuć że jesteśmy widziani takimi jakimi jesteśmy i doświadczyć pełnej uważności i akceptacji ze strony drugiej osoby. Taką możliwość stwarza nam praktyka RA.

Nauka Ruchu Autentycznego składa się z kilku etapów. W początkowym etapie spotykamy się z nauczycielem by doświadczyć siebie w ruchu w obecności świadka, nauczyć się uważnego obserwowania siebie bez uprzedzeń czy krytyki oraz pogłębić świadomość własnego ruchu, ciała, uczuć, myśli i działania. Czas "medytacji w ruchu" jest stopniowo wydłużany w miarę tego jak dana osoba jest w stanie utrzymać uwagę przez coraz dłuższy czas. Kolejnym etapem nauki staje się przyjęcie roli świadka wobec innej osoby, nauka patrzenia na drugą osobę w sposób uważny i akceptujący i dzielenia się swoimi obserwacjami w sposób wspierający i pozbawiony oceny. Uważność i zdolność zapamiętywania pogłębia się i z czasem świadek jest gotowy obserwować więcej niż jedną osobę.

Ucząc się Ruchu Autentycznego możemy osiągnąć te same korzyści, jakie daje nauka medytacji - pogłębić uważność, świadomość siebie i innych, zdolność koncentracji i nie oceniania, jednocześnie integrując w sobie doświadczenie bycia widzianym w sposób ciepły, życzliwy, pozbawiony oceny. Tego rodzaju doświadczenie wzmacnia samoocenę i pozwala nam spojrzeć na samego siebie w taki właśnie sposób, a z czasem przenieść ten sposób patrzenia także na innych. Nauka Ruchu Autentycznego, podobnie jak nauka medytacji wymaga czasu i regularności, lecz korzyści z jej praktykowania są bardzo duże. Polecam ją wszystkim, którzy chcieliby lepiej poznać siebie, poprawić koncentrację, podwyższyć samoocenę i nauczyć się praktykowania nieszkodliwej mowy, która innych umacnia, a nigdy nie osłabia.

 

Zuzanna Pędzich  •   Terapia Tańcem i Ruchem (DMT)  •   Warsztaty  •   Ruch Autentyczny  •   Kontakt  •   Linki